قیمت خرید غیبت 8 ساله سربازی در سال 97 مشخص شد

در لایحه بودجه سال ۹۷ پیشنهاد شده دولت مانند سال‌های گذشته، مشمولانی که هشت سال غیبت دارند، در صورت دریافت جریمه به صورت نقد و اقساط، معاف خواهند شد و با پرداخت جریمه می توانند خریداری کنند.

حسن روحانی، رییس جمهور لایحه بودجه سال ۹۷ را تقدیم مجلس کرد. در تبصره ۱۱ این لایحه دوباره به دولت اجازه داده شده است که مشمولان غایب را با دریافت جریمه، معاف از سربازی کند. در این تبصره آمده است:

قیمت خرید غیبت 8 ساله سربازی در سال 97 مشخص شد

 

طرح پرداخت جریمه سربازان غایب در سال ۹۷ آغاز و در حال انجام است، اما هنوز دستورالعمل اعطای تخفیف ۷۰ درصدی به مددجویان کمیته امداد و بهزیستی آماده نشده است.

به محض آماده شدن دستورالعمل، آن را ابلاغ می‌کنیم تا این مددجویان بتوانند با پرداخت جریمه از خدمت معاف شوند.

سردار کمالی در مورد نگرانی مددجویان از اتمام مهلت خرید سربازی گفت: جای هیچ نگرانی وجود ندارد چرا که مطابق قانون آن‌ها تا پایان سال ۹۷ برای این امر مهلت دارند.

به دولت اجازه داده میشود کلیه مشمولان خدمت وظیفه عمومی که بیش از هشت سال غیبت دارند را با پرداخت جریمه مدت زمان غیبت بهصورت نقد و اقساطی کـه تـا پایـان سـال 1397 تسـویه میشود، معاف کند.

تمام درآمدهای حاصل از اعطای معافیت های مشمولان به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف 150128 نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می شود و تـا سـقف سـیزده هـزار و پانصـد میلیـون ریال در قالب ردیف 23 -530000 جدول شماره 9 (این قانون به صورت مساوی به ردیف های تقویت بنیه دفاعی نیروهای مسلح مطابق موافقت نامه متبادلـه بـا سـازمان بـرنامه و بودجه کشور اختصاص مییابد.

میزان جریمه مشمولان غایب برای صدور کارت معافیت نظام وظیفه به این صورت است :

1 -به ازای هر سال غیبت مازاد بر هشت سال، ده درصد به مبالغ جریمه پایه اضافه و مدت غیبت بیش از شش ماه، یکسال محسوب میشود.

2 -برای مشمولان متأهل، پنج درصد و برای مشمولان دارای فرزند نیز بهازای هر فرزند، پنج درصد از مجموع مبلغ جریمه کسر میشود.

3 -مشمولان غایبی که بهصورت اقساطی و یا نقدی برای صدور کارت پایان خدمت اقدام نموده اند، میتوانند گواهینامه رانندگی أخذ نمایند.

4 -فرزندان ایثارگران مشمول ماده 45 قانون خدمت وظیفه عمومی علاوه بر امتیاز مذکور در این ماده مشروط به عدم غیبت آنها و نیز انجام خدمت وظیفه عمومی پدر آنان با هر مقطع تحصیلی، مشمول ردیف اول جدول با اعمال پنجاه درصد تخفیف میشوند.

5 -مشمولان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی از پنجاه درصد تخفیف بهره‌مند میشوند.

ج- پنج درصد از اعتبار ردیف هزینه‌ای 23 -530000 جهت آموزشهای مهارتی پرسنل وظیفه در پادگانها به سازمان آموزش فنی و حرفهای اختصاص یابد.

جدول قیمت های پیشنهادی توسط دولت به شرح زیر است:

 

قیمت خرید غیبت 8 ساله سربازان در سال 97 مشخص شد

نظر خودتان را ارسال کنید


خرید دوربین عکاسی خرید دوربین خرید لنز عکاسی خرید شارژر دوربین عکاسی خرید باطری دوربین عکاسی خرید کیف دوربین عکاسی خرید رم دوربین عکاسی