شرایط و ضوابط نقل و انتقالات و مهمانی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد 96

ثبت نام نقل و انتقالات و میهمانی دانشگاه آزاد در مقطع کارشناسی ارشد از 25 آذر ماه شروع شده و متقاضیان می توانند با رعایت شرایطتو ظوابط برای ثبت نام اقدام نمایند .
دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی می‌توانند بر اساس ظوابط شیوه ‌نامه نقل و انتقالات دانشجویی، درخواست خود را در سامانه منادا، از تاریخ 25 آذر ماه لغایت 10 دی ماه 96 برای نیم سال دوم ثبت نمایند.
تمامی روند رسیدگی به درخواست‌ها در کلیه مواد شیوه ‌نامه مکانیزه شده به نحوی که نیازی به تردد دانشجو به واحدهای مبدأ، مقصد و سازمان مرکزی دانشگاه نیست و پس از اتمام مهلت ثبت ‌نام در صورت موافقت با درخواست، دانشجو می‌تواند مستقیما برای ثبت ‌نام به واحد مقصد مراجعه نماید.
دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی تنها در صورت داشتن شرایط عمومی زیر می‌توانند برای میهمانی و یا انتقال درخواست خود را در سامانه ثبت نمایند.
شرایط عمومی برای میهمانی و یا انتقال دانشجویان
* نداشتن منع ادامه تحصیل به دلیل شرایط آموزشی، انضباطی و نظام‌وظیفه
* دانشجوی متقاضی حداقل یک نیمسال در واحد مبدأ ثبت‌نام نموده باشد. (به استثنای واجدین شرایط میهمانی یا انتقال از بدو پذیرش)
* انتقال صرفاً برای پذیرفته‌شدگان با آزمون و با توجه به ظوابط امکان‌پذیر است.
* انتقال و میهمانی دانشجویان دوره‌های خودگردان فقط به واحدهای مجری دوره‌های خودگردان امکان‌پذیر است.
* انتقال تنها در صورت وجود مقطع رشته/ گرایش و سال قبولی در واحد مقصد امکان‌پذیر است.
* انتقال در هر یک از مقاطع تحصیلی در نیمسال آخر تحصیل ممنوع است.
* در صورت داشتن مجوز میهمانی اخذ پایان‌نامه تنها با موافقت واحدهای مبدأ و مقصد امکان‌پذیر است.
* انتقال مجدد در هر مقطع تحصیلی به غیر از ماده 12 شیوه‌نامه ممنوع است.
* انتقال و میهمانی از واحد الکترونیکی (با توجه به غیرحضوری بودن تحصیل ) به سایر واحدها ممنوع است.
* انتقال و میهمانی از واحدهای بین‌الملل تنها به واحدهای بین‌المللی امکان‌پذیر است.
* انتقال و میهمانی از واحدهای برون‌مرزی به سایر واحدهای دانشگاهی در داخل کشور ممنوع است.
* انتقال و میهمانی کارکنان و اعضای هیات علمی واحدهای دانشگاهی به محل خدمت ممنوع است.
* درخواست نقل و انتقال دانشجویان اتباع غیر ایرانی از طریق واحد دانشگاهی مبدأ و اداره کل امور بین‌الملل و کمیسیون نقل و انتقال دانشجویی دانشگاه قابل ‌بررسی است.

ظوابط انتقال یا میهمانی بر اساس ازدواج و متارکه
درصورتی‌ که دانشجو پس از انتخاب رشته محل، ازدواج دائم کرده باشد، همچنین دانشجویان متأهل زن که پس از انتخاب رشته محل متارکه نموده‌اند با ارائه مدارک لازم به هر یک از واحدهای دانشگاهی امکان‌ پذیر است. گفتنی است میهمانی دانشجویان زن تا پایان سال اول شیردهی امکان‌پذیر است.
شناسنامه زوجین، سند ازدواج، صفحات دوم تا پنجم طلاق ‌نامه و صفحه اول شناسنامه کودک مدارکی است که متناسب با نوع درخواست باید ارائه شود.

ظوابط انتقال یا میهمانی بر اساس خانواده شاهد و ایثارگران
طبق ماده 62 قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران، انتقال دانشجویان آزاده، اسیر، جانباز25 درصد و بالاتر و همسر و فرزندان آنان و دانشجویان شاهد یعنی پدر، مادر، همسر و فرزند شهید یا مفقودالاثر در بدو پذیرش با ارائه مدارک لازم به هر یک از واحدهای دانشگاهی امکان‌پذیر است.
همچنین انتقال یا میهمانی دانشجویان آزادگان، اسرا، جانبازان 25 % و بالاتر و همسر و فرزندان آنان و دانشجویان شاهد پس از ثبت‌نام در واحد مبدأ با ارائه مدارک لازم به هر یک از واحدهای دانشگاهی امکان‌پذیر است.
میهمانی جانبازان 5 % درصد و بالاتر و همسر و فرزندان ایشان، خواهر و برادر شهید، رزمندگان دارای حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه تا قبل از تاریخ 24/7/67 و همسر و فرزندان ایشان با ارائه مدارک لازم به هریک از واحدهای دانشگاهی امکان‌پذیر است.
لازم به تذکر است مجوز انتقال یا میهمانی واجدین شرایط ماده فوق پس از تائید بنیاد شهید و کمیسیون ایثارگران سازمان مرکزی دانشگاه امکان‌پذیر است.
برای فرزندان و همسران شهید، کارت یا معرفی‌نامه از بنیاد شهید یا جانبازان، تصویر صفحات اول و دوم شناسنامه دانشجو و شهید و برای آزاده، فرزند یا همسر آزاده کارت یا معرفی‌نامه از اداره ایثارگری و جانبازی، تصویر صفحات اول و دوم شناسنامه دانشجو آزاده، برای جانباز 10 % و بالاتر کارت با معرفی‌نامه از اداره ایثارگری و جانبازی و برای رزمندگان دارای شش ماه و بیشتر کارت و معرفی‌نامه از یگان مربوطه مدارک لازم برای درخواست میهمانی و یا انتقالی است.

ظوابط میهمانی دانشجویان باردار، بیمار و معلول
میهمانی دائم آن دسته از دانشجویانی که دارای معلولیت جسمی و حرکتی شدید، روشندل باشند و ناشنوایی شدید داشته باشند در صورت تائید مراجع ذیصلاح (سازمان بهزیستی و تائید کمیسیون پزشکی) و میهمانی دائم آن دسته از دانشجویانی که کمیسیون پزشکی بیماری آنان را صعب‌العلاج تشخیص داده است (نظیر ام‌اس، سرطان، دیالیزی و هموفیلی و…) و همچنین میهمانی دانشجویان زن در طی دوره بارداری، پس از تائید کمیسیون پزشکی و کمیسیون نقل‌وانتقال دانشجویی به هر یک از واحدهای دانشگاهی امکان‌پذیر است.
گفتنی است میهمانی دانشجویان بیمار در صورت عدم امکان دریافت خدمات درمانی موردنیاز در محل تحصیل به‌شرط تائید کمیسیون پزشکی و کمیسیون نقل‌وانتقال دانشجویی دانشگاه به هر یک از واحدهای دانشگاهی امکان‌پذیر است.

ضابطه میهمانی بر اساس چند دانشجویی
درصورتی‌که بیشتر از یک نفر از افراد تحت تکفل خانواده (پدر، مادر، خواهر، برادر، همسر و فرزند) به‌طور هم‌زمان در دانشگاه آزاد اسلامی مشغول به تحصیل باشند، میهمانی یک نفر یا بیشتر به هریک از واحدهای دانشگاهی به‌شرط موافقت واحدهای مبدأ و مقصد با ارائه مدارک لازم امکان‌پذیر است.

ضابطه میهمانی بر اساس فوت والدین، همسر و فرزند
میهمانی دانشجویان مجردی که پس از انتخاب رشته محل دانشگاه، پدر یا مادر و همچنین دانشجویان متأهل که همسر یا فرزند آنان فوت نمایند با ارائه مدارک لازم به هریک از واحدهای دانشگاهی امکان‌پذیر است .

ظوابط انتقال یا میهمانی همسر و فرزندان کارکنان و اعضای هیأت علمی تمام‌وقت (شاغل و بازنشسته و متوفی) و نیمه‌وقت دانشگاه آزاد اسلامی
انتقال یا میهمانی فرزندان و همسر کارکنان تمام‌وقت رسمی و قراردادی و اعضای هیأت علمی تمام‌وقت رسمی آزمایشی و قطعی)، پیمانی و نیمه‌وقت دانشگاه آزاد اسلامی در صورت احراز شرایط (کسب حداقل 90 % نمره قبولی آخرین نفر پذیرفته‌شده در واحد مقصد) و دایر بودن رشته، گرایش و مقطع تحصیلی به شهر محل خدمت کارمند یا عضو هیأت علمی (مطابق حکم کارگزینی) و در صورت عدم وجود رشته، گرایش و مقطع به نزدیک‌ترین واحد محل خدمت از بدو قبولی امکان‌پذیر است.
چنانچه دانشجوی متقاضی انتقال 90 % نمره آخرین نفر پذیرفته‌شده در واحد مقصد را کسب ننماید؛ مجوز دو ترم میهمانی به‌شرط پیشرفت تحصیلی در واحد مقصد صادر و در صورت احراز شرایط ( گذراندن 16 واحد درسی در مقطع کارشناسی ارشد با کسب معدل کل 15 ) پس از دو ترم میهمانی مجوز انتقال صادر خواهد شد. در غیر این صورت دانشجو برای ادامه تحصیل از طریق واحد مقصد به واحد قبولی اولیه معرفی خواهد شد.

ظوابط انتقال یا میهمانی کارکنان و اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی
انتقال کارکنان و اعضای هیات علمی تمام‌وقت رسمی (آزمایشی و قطعی) دانشگاه آزاد اسلامی به نزدیک‌ترین واحد محل خدمت پذیرفته‌شده (به‌استثنای واحد محل خدمت) از بدو قبولی در صورت کسب 90 %نمره آخرین فرد پذیرفته‌شده در رشته مقطع مربوطه در واحد مقصد امکان‌پذیر است.
چنانچه دانشجوی متقاضی انتقال، 90 % نمره آخرین نفر پذیرفته‌شده در واحد مقصد را کسب ننماید؛ مجوز دو ترم میهمانی به‌شرط پیشرفت تحصیلی در واحد مقصد صادر و در صورت احراز شرایط ( گذراندن 16 واحد درسی در مقطع کارشناسی ارشد با کسب معدل کل 15 ) پس از دو ترم میهمانی مجوز انتقال صادر خواهد شد. در غیر این صورت دانشجو برای ادامه تحصیل از طریق واحد مقصد به واحد قبولی اولیه معرفی خواهد شد.

ظوابط انتقال یا تغییر رشته فرزندان اعضای هیأت علمی شاغل و بازنشسته و متوفی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور بر اساس مصوبه جلسه 735 مورخ 25/4/92 شورای عالی انقلاب فرهنگی
-انتقال فرزندان اعضای هیأت علمی تمام‌وقت رسمی قطعی یا رسمی آزمایشی با مرتبه علمی مربی و بالاتر دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور در صورت کسب 90 % نمره کل آخرین نفر پذیرفته‌شده در سهمیه مربوطه برای رشته، به شهر دانشگاه محل خدمت عضو هیات علمی و در صورت عدم وجود رشته به نزدیک‌ترین شهر به محل خدمت عضو هیات علمی در بدو قبولی امکان‌پذیر است.
تغییر رشته فرزندان اعضای هیأت علمی تمام‌وقت رسمی قطعی یا رسمی آزمایشی با مرتبه علمی مربی و بالاتر دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور در صورت کسب 5/92 % نمره کل آخرین نفر پذیرفته‌شده در همان مقطع و گروه آزمایشی سهمیه مربوط برای رشته، به شهر دانشگاه محل خدمت عضو هیات علمی و در صورت عدم وجود رشته نزدیک‌ترین شهر به محل خدمت عضو هیات علمی در بدو قبولی امکان‌پذیر است.
گفتنی است چنانچه فرزند عضو هیات علمی حدنصاب لازم برای انتقال (90 % نمره کل آخرین نفر پذیرفته‌شده در واحد مقصد) را کسب ننماید؛ مجوز دو ترم میهمانی به‌شرط پیشرفت تحصیلی در واحد مقصد صادر و در صورت احراز شرایط(گذراندن حداقل 24 واحد درسی در طی دو نیمسال میهمانی با کسب معدل کل 14 (پس از دو ترم میهمانی مجوز انتقال صادر خواهد شد. در غیر این صورت دانشجو برای ادامه تحصیل از طریق واحد مقصد به واحد قبولی اولیه معرفی خواهد شد.

ظوابط میهمانی ورزشکاران و قهرمانان ملی
میهمانی دانشجویانی که در عضویت تیم‌های ملی فدراسیون‌های ورزشی بوده و با تائید وزارت ورزش و جوانان حضور ایشان در مسابقات رسمی، اردوها و تمرینات تیم ملی گواهی می‌شود، پس از احراز شرایط همکاری با دانشگاه و تائید معاونت ورزش دانشگاه امکان‌پذیر است.
همچنین میهمانی دانشجویانی که در تیم های ورزشی باشگاه فرهنگی ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی عضویت دارند، با تائید معاونت ورزش دانشگاه امکان‌پذیر است.
حکم قهرمانی کشوری یا بین‌المللی و معرفی‌نامه از سوی فدراسیون مربوطه از مدارک لازم این درخواست است.

ظوابط میهمانی دانشجو به استناد ماده 71 قانون خدمات کشوری
میهمانی وزرا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، معاونین رئیس‌جمهور، استانداران و سفرا (بندهای «ج» و «د» ماده 71قانون خدمات کشوری) و همسر و فرزندان آنان در هر نیمسال تا پایان سال تحصیلی که در مسئولیت مربوطه انجام‌وظیفه می‌کنند به محل مأموریت و یا نزدیک ‌ترین شهر به محل اشتغال پس از تائید کمیسیون نقل و انتقالات دانشجویی امکان‌پذیر است.
متقاضیان می توانند از هفتم بهمن ماه سال جاری، تا قبل از زمان شروع کلاس ها می توانند نتایج درخواست خود را از طریق سامانه نقل و انتقالات به آدرس https://www.monada.iau.ir مشاهده نمایند.

نظر خودتان را ارسال کنید


خرید لوازم ارایش خرید دوربین عکاسی خرید دوربین خرید لنز عکاسی خرید شارژر دوربین عکاسی خرید باطری دوربین عکاسی خرید کیف دوربین عکاسی خرید رم دوربین عکاسی